Liên hệ:

Tập đoàn Hưng Thịnh

Địa chỉ: 110-112 Đường Trần Quốc Toản, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hotline: 0815.937.937